A Chinoin „Őszidő" Nyugdíjas Alapítványt a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti termékek Gyára 1992-ben hozta létre, abból a célból, hogy segítse a nagy múltú gyárból - azaz a Chinoin Zrt.-ből és a Sanofi-Aventis Zrt.-ből - nyugdíjba menő kollégákkal a kapcsolattartást, valamint, hogy az évek folyamán nehéz helyzetbe kerülők támogatását biztosítani tudja.

Ma már több mint 3000 főnyi nyugdíjasunk van.

Amit nyújtani tudunk:

  • pénzbeli szociális ellátás:
  • segély a jövedelem kiegészítésére, pótlására
  • temetési segély a volt dolgozónak, illetve házastársának elhalálozása esetén
  • természetben nyújtott szociális ellátás:
  • élelmiszer, tankönyv- és tanszervásárlás támogatása - a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás, és
  • az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás
  • szociális szolgáltatások: családsegítés, személyes gondoskodás nyújtása

Az Alapítvány megbízásából önkéntes kollégák látogatják nyugdíjba vonult kollégáinkat az érintettek igénye alapján, szociális és mentális támogatásuk érdekében.

Az Alapítvány 2016 márciusa óta Közhasznú Alapítványként működik.

A Kuratórium évente mintegy 3 - 3,5 millió forint értékben dönt szociális és temetési segély kifizetéséről dönt, melyet az Alapító által letétbe helyezett tőke hozadékából, az Alapító évenkénti adományából, valamint nem utolsó sorban a felajánlott személyi jövedelemadók 1%-ából tud fedezni.

Kérjük adományaikat a következő számlaszámra utalják, vagy az általunk biztosított sárga csekken fizessék be. Adóigazolást tudunk biztosítani.

Alapítvány neve: Chinoin „Őszidő" Nyugdíjas Alapítvány Számlaszáma: 10918001-00000079-17230003 UniCredit Bank

Elérhetőségünk: Chinoin „Őszidő" Nyugdíjas Alapítvány, 1045. Budapest, Tó utca 1-5.

Telefon: +36 30 251 3382

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával Ön is segíthet!

Chinoin „Őszidő" Nyugdíjas Alapítvány
1045 Budapest Tó u. 1-5.
Adószám: 19676793-1-41

Letölthető dokumentumok

Utolsó frissítés dátuma: 2023.01.30.