Fogyasztóvédelem

Valamely termékünk minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával kapcsolatos vitás ügyben Ön panaszával az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

SANOFI-AVENTIS Zrt.
székhelye: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
panaszügyintézés helye: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
panaszkezelés módja: elektronikus rendszer útján
telefonszámunk: +36-1-505-0000
elektronikus levelezési címünk: kapcsolat@sanofi.com
internetes elérhetőségünk: https://www.sanofi.hu/

Panaszát írásban és szóban is közölheti Társaságunkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Panasza elutasítása esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat.

Bővebb információért kérjük, látogasson el ide: 
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

Utolsó frissítés dátuma: 2021.11.12