A GDPR egy megújított és megerősített keretrendszert hoz létre a személyes adatok védelmére a magánszemélyek magasabb szintű védelme céljából, valamint erősíti a saját célokra vagy mások számára adatokat feldolgozó cégek elszámoltathatóságát, annak érdekében, hogy betartsák az új szabályozás előírásait.

Bár a GDPR a korábbi – az 1995. évi Európai Uniós adatvédelmi irányelven alapuló – keretrendszerben meghatározott számos elvre és fogalomra támaszkodik, mégis jelentős változásokat hoz, amelyek világszerte az összes vállalatot érintik. Különösen fontos szem előtt tartani, hogy a GDPR hatóköre rendkívül széles, és nemcsak az európai jogalanyokra vonatkozik, hanem minden olyan vállalatra, amelyek európai illetőségű személyek adatait kezelik.

A Sanofi teljes mértékben tudatában van e fejleményeknek, és elkötelezett a szükséges intézkedések és eljárások bevezetése iránt, ezáltal biztosítva az e téren felmerülő kötelezettségei betartását. A személyes adatok védelmére vonatkozó elkötelezettség az összes olyan személyre érvényes, akire vonatkozóan személyes adatokat kezelünk: a Sanofi összes munkatársára, a betegekre, távoli és közeli hozzátartozóikra, a klinikai vizsgálatok résztvevőire, az egészségügyi szakemberekre, a termékeink és szolgáltatásaink felhasználóira, üzleti partnereinkre.

Honlapunkon elérhetővé tesszük a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóinkat. 

Letölthető dokumentumok

Adatfeldolgozók listája

A Sanofi – összhangban a GDPR előírásaival – a partnereinek szóló adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazottak szerint közzéteszi az adatfeldolgozói listáját.

Utolsó frissítés dátuma: 2022.09.13.