Az etika és transzparencia vállalatunk társadalmi felelősségvállalásának fontos elemei. Hisszük, hogy az etika és a transzparencia olyan értékeket teremtenek, amelyek létfontosságúak a betegek, üzleti partnereink, valamint a körülöttünk élő közösségek bizalmának megőrzéséhez, jó hírnevünk és a rólunk kialakult kép fenntartásához.

Etika és felelős üzleti működés

A vállalatunknál működő Nemzetközi etika és üzleti működés funkció feladata, hogy az erkölcsi értékeket és a helyes magatartásra vonatkozó előírásokat hangsúlyozza. A jogi és szabályozási környezet, amelyben gyógyszeripari vállalatként működünk, egyre szigorúbb. Ezzel összefüggésben a vállalatot és annak munkavállalóit érintő kockázatok növekszenek, különösen a harmadik felekkel történő kapcsolattartás tekintetében.

Arra van tehát szükség, hogy a vállalatnál dolgozó minden munkatárs elkötelezett legyen a legmagasabb szintű tisztesség és etika mellett. Ez alapvető fontosságú a vállalat jó hírnevének, illetve eszközeinek és munkavállalóinak megőrzéséhez, ezért arra törekszünk, hogy a Megfelelőséget mindennapi magatartásunk részévé tegyük.

Etikai kódex

A Sanofi elkötelezett a legmagasabb szintű etikai szabályok és alapelvek tiszteletben tartása mellett üzleti tevékenysége során. Meggyőződésünk, hogy a vállalat sikere nemcsak a pénzügyi eredményein és a célkitűzéseinek teljesítésén alapszik, hanem azon is, hogy hogyan éri el ezeket a célkitűzéseket.

Erőteljes és határozott szabályokat alkottunk meg, amelyek összhangban állnak azoknak az országoknak a jogszabályi keretrendszereivel, amelyekben működünk.Etikai kódexünk

Vállalatunk Etikai Kódexe közvetíti minden munkavállalónk számára a Sanofi értékeit és legfontosabb etikai alapelveit. A munkavállalóknak átfogó és gyakorlati információt nyújt annak érdekében, hogy jobban fel tudják ismerni a tevékenységeikhez kapcsolódó kockázatokat, továbbá hivatkozási alapként használható keretrendszert határoz meg számukra.

Mi az a Compliance program?

A Compliance program az Etika és felelős üzleti működés funkció által a Sanofin belül kialakított rendszer, mely a megfelelőségi kockázatok kezelésére szolgál.

Compliance programunk céljainak eléréséhez 7 elemre van szükség:

  • Írott szabályzatok és eljárások megléte 
  • Etika és felelős üzleti működés funkció és Bizottság kinevezése 
  • Hatékony képzés és oktatás tartása 
  • Hatékony kommunikációs csatornák kialakítása 
  • Belsős monitorozás és ellenőrzés végzése 
  • Az előírások megfelelő érvényesítése 
  • Azonnali reagálás az észlelt problémákra és korrekciós intézkedések végrehajtása

Compliance forródrót

A tisztességes eljárás és etikai elveink betartása üzleti tevékenységünk során elengedhetetlen a betegek, üzleti partnereink és a többi piaci szereplő bizalmának elnyeréséhez és megtartásához, valamint a vállalat jó hírnevének megőrzéséhez.

Arra az esetre, ha kétsége merül fel, vagy jóhiszeműen úgy véli, hogy egy jogszabályi előírás vagy az Etikai kódex alapelvei sérülnek vagy sérülnének vállalatunknál, biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy ezzel a kérdéssel vagy információval közvetlenül felkeresse az Etika és felelős üzleti működés funkciónkat a Compliance forródrót segítségével. A Compliance forródrót biztonságos kommunikációs rendszer, amelynek része egy külön weboldal, valamint egy heti hét napból hét napon, napi 24 órában, 28 nyelven díjmentesen hívható telefonszám.

A Compliance forródrót elérhetősége

Kapcsolattartás egészségügyi szakemberekkel

Az átláthatóság fontossága

Az iparági szereplők, az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi szervezetek közötti együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy új gyógyszereket fejlesszünk, hatékonyan alkalmazzuk őket, és együtt alakítsuk a kutatás jövőbeli irányát. Ezeknek a már eleve jól szabályozott és jogszerű kapcsolatoknak az átláthatóbbá tételével alaposabb betekintést nyerhetünk abba, hogyan működnek együtt az iparági szereplők, az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi szervezetek.

A Sanofi elkötelezettsége az átláthatóság iránt

Meggyőződésünk, hogy az átláthatóság hitelességet kölcsönöz, így bizalmat ébreszt vállalatunk iránt, ezért ügyelünk arra, hogy eleget tegyünk az átláthatóságot szabályozó jogszabályoknak és előírásoknak. Az Európai Gyógyszergyártók Szövetségének (EFPIA) tagjaként a Sanofi 2016 júniusától folyamatosan közzéteszi az egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel Európa-szerte folytatott együttműködésének részleteit. Ennek keretében nyilvánosságra hozza az egészségügyi szervezetek tevékenységeihez biztosított értéktranszfereket, köztük a kutatási és oktatási támogatásokat, illetve az egyes egészségügyi szakembereknek nyújtott értéktranszfereket, például oktatási jellegű találkozókon való részvételük szponzorálását, előadói díjakat, konzultációs tevékenységeket és tanácsadói testületben való közreműködést.

Együttműködés egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel

Az egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel végzett közös munkánk eredményeként értékes, független szakismeretekhez jutunk annak köszönhetően, hogy leszűrjük klinikai vizsgálatok és betegségek kezelése terén szerzett tapasztalataik tanulságait. E szakismeretek nagy segítséget jelentenek a betegellátás színvonalának emelésére tett erőfeszítéseinkhez, tehát nemcsak az egyének, de az egész társadalom javát is szolgálják.

Elköteleződünk az adatok megosztása iránt

Az EFPIA és a PhRMA közös alapelvei a klinikai adatok felelős megosztásáról

2013. július 24-én az EFPIA és a PhRMA formálisan meghirdették közös alapelveiket a klinikai adatok betegek érdekében történő felelős megosztásáról.

Az adatok megosztása iránti elköteleződés hozzájárul a kutatási és tudományos ismeretek megosztásához, a betegellátás és az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez. Ezen alapelvek iránti elköteleződésük eredményeként a biotechnológiai és gyógyszeripari vállalatok jelentősen megnövelik a kutatók, a betegek és más szereplők számára elérhető adatok mennyiségét.

Utolsó frissítés dátuma: 2022.06.30.