Gyors navigációs menü :

 1. Ugrás a tartalomhoz
 2. Ugrás a fő részbe menüje
 3. Tovább a kereséshez eszköz
 4. Tovább a Segítség menü
 5. Tovább a modulok
 6. Ugrás a billentyűparancsok listája

Segítség menü :

 1. A Sanofi világszerte |
   
 2. Honlapjaink |
   
 3. A csoport honlapjai |
   
 4. Kapcsolat |
 5. Honlap térkép |
 6. Segítség
 1. Betűméret

  Csökkentés Növelés  
 
 

Közlemények

Céginformáció

Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tó u. 1-5.
1045 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 505 0000
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040080
Adószám: 10003035-4-44

Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tó u. 1-5.
1045 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 505 0050
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043308
Adószám: 12191525-4-44

Tartalom :

Közlemények

Tájékoztatás cégegyesülési folyamat megszüntetéséről

A Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. Igazgatósága 2013. július 8. napján elhatározta a társaságok átalakulási folyamatainak megindítását oly módon, hogy a Chinoin Zrt. kizárólagos tulajdonában álló Sanofi-Aventis Zrt. beolvad a Chinoin Zrt.- be. A tervezett egyesülés célja az adminisztrációs tevékenységek egyszerűsítése volt. A projekt leállításának oka, hogy az egyesülési folyamat során megállapítottuk, egyes Magyarországon kívüli partnereink számára jelentős kockázatot jelentett volna a tervezett egyesülés. Hogy elkerüljük a partnereinket érintő esetleges negatív hatásokat, a két cég egyesülésének tervét elvetettük.

A fentiek értelmében a Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

A Chinoin Zrt. a 2013. november 7. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén arról döntött, hogy a 2013. október 3-i rendkívüli közgyűlésen meghozott, a Sanofi-Aventis Zrt.-nek a Chinoin Zrt.-be történő beolvadásáról szóló valamennyi határozatát, azaz magát a beolvadást visszavonja. A Chinoin Zrt. közgyűlése egyúttal felhatalmazta az igazgatóságot és a vezérigazgatót, hogy a beolvadás visszavonásához szükséges egyéb intézkedéseket megtegye.

A Sanofi-Aventis Zrt. alapítója, a Chinoin Zrt. a 2013. november 7-én meghozott alapítói határozataiban ugyancsak arról döntött, hogy a 2013. október 3-án, a Sanofi-Aventis Zrt. Chinoin Zrt.-be történő beolvadásáról szóló valamennyi határozatát, azaz magát a beolvadást visszavonja. Az alapító egyúttal felhatalmazta az igazgatóságot és a vezérigazgatót, hogy a beolvadás visszavonásához szükséges egyéb intézkedéseket megtegye.

Az érintett társaságok a jövőben változatlan jogi formában működnek tovább.

II. Közlemény a Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. egyesülésének elhatározásáról

A Közlemény közzétételéről az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezőket a Közlemény honlapunkon történő megjelenésével egyidejűleg a Közlemény megküldésével tájékoztattuk.
A tájékoztatás időpontja: 2013. október 14. napja.

A CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt. (székhely: 1045 Budapest, Tó u. 1-5., cégjegyzékszám: 01-10-040080) ("Átvevő Társaság"), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ("Gt.") 75.§ (2) és (3) bekezdése, illetve a 79. § (5) bekezdése alapján ezúton közzéteszi, hogy az Átvevő Társaság Rendkívüli Közgyűlése 2013. október 3-án kelt 1 / 2013. (X.3.) számú Közgyűlési Határozatában elhatározta a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Beolvadó Társaság") (Átvevő Társaság és Beolvadó Társaság együttesen "Egyesülő Társaságok") és az Átvevő Társaság egyesülését, oly módon hogy a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - amely az Átvevő Társaság kizárólagos tulajdonában áll - beolvad a CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt.-be (t.i. beolvadás a Gt. 81.§ (1) bekezdése szerint) ("Beolvadás") azzal, hogy a jogutód gazdasági társaság korábbi társasági formája változatlan marad (t.i. zártkörű részvénytársaság). A Beolvadó Társaság a Gt. 81. § (1) bekezdése alapján megszűnik és vagyona teljes egészében az Átvevő Társaságra, mint jogutódra száll át.

Az Egyesülő Társaságok a Gt. 79.§ (5) bekezdése alapján az Átvevő Társaságot jelölik ki maguk közül a Beolvadásról szóló közlemény közzétételére. A Beolvadásról szóló közleményt az Átvevő Társaság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 21/A.§ alapján, az Átvevő Társaság honlapján teszi közzé.

 • Az átalakuló gazdasági társaság (t.i. Átvevő Társaság) cégjegyzéki adatai
  Cégnév: CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt.
  Székhely: 1045 Budapest, Tó u. 1-5.
  Cégjegyzékszám: 01-10-040080 
 • Az átalakuló gazdasági társaság (t.i. Beolvadó Társaság) cégjegyzéki adatai
  Cégnév: SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
  Cégjegyzékszám: 01-10-043308   
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) cégjegyzéki adatai
  Társasági formája: Zártkörűen működő részvénytársaság
  Cégneve: SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhelye: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
  Cégjegyzékszáma: 01-10-040080 
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) Alapszabálya módosításának napja
  2013. október 3.  
 • Az átalakuló társaság (t.i. Átvevő Társaság) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai:
  saját tőke: 120.117.000.000 Ft, azaz egyszázhúszmilliárd egyszáztizenhét millió forint
  jegyzett tőke: 4.000.000.000 Ft, azaz négymilliárd forint
  mérlegfőösszeg: 172.887.000.000 Ft, azaz egyszázhetvenkettő milliárd nyolcszáznyolcvanhét millió forint  
 • Az átalakuló társaság (t.i. Beolvadó Társaság) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai:
  saját tőke: 44.433.000.000 Ft, azaz negyvennégy milliárd négyszázharminchárom millió forint
  jegyzett tőke: 20.400.000.000 Ft, azaz húszmilliárd négyszáz millió forint
  mérlegfőösszeg: 173.238.000.000 Ft, azaz egyszázhetvenhárom millárd kettőszázharmincnyolc millió forint  
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai
  saját tőke: 144.141.000.000 Ft, azaz egyszásznegyvennégy milliárd egyszáznegyvenegy millió forint
  jegyzett tőke: 4.000.000.000 Ft, azaz négymilliárd forint
  mérlegfőösszeg: 289.006.000.000 Ft, azaz kettőszáznyocvankilenc millárd hatmillió forint  
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) főtevékenysége
  Gyógyszerkészítmény gyártása (az Európai Parlament és a Tanácsa 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosítása szerint: 2120 '08 Gyógyszerkészítmény gyártása)  
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) vezető tisztségviselőinek neve és lakóhelye
  Philippe Luscan (lakóhely: Franciaország, 75016 Párizs, Marcel Proust avenue 17.)- Igazgatóság elnöke
  Claude Perol (lakóhely: Franciaország, 75004 Párizs, de Birague rue 14.)- Igazgatóság tagja
  Christophe Gourlet (lakóhely: Franciaország, 74220 La Clusaz, de Plattuy Route 842.)- Igazgatóság tagja
  Pierre Faury (lakóhely: Franciaország, 75017 Párizs, de Monbel rue 4.)- vezérigazgató 
 • A hitelezőknek szóló felhívás
  A Gt. 76.§ (3) bekezdése alapján jelen közleményben nem kell szerepeltetni a hitelezői felhívást (Gt. 76.§ (2)), tekintettel arra, hogy korlátolt felelősségi formájú társaságból (t.i. az Egyesülő Társaságok) szintén korlátolt felelősségi formájú társaságba (t.i. a jogutód gazdasági társaság) történik az átalakulás és a jogelőd gazdasági társaságnak köztartozása nincs, továbbá a jogutód gazdasági társaság saját tőkéjének összege magasabb, mint a jogelőd gazdasági társaságé volt.
 • Az egyesülés módja
  Beolvadás
 • A Beolvadás tervezett időpontja
  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.§ (2) bekezdése alapján a Beolvadó Társaság Rendkívüli Közgyűlése 2013. október 3-án kelt 8 / 2013. (X.3.) számú Közgyűlési Határozatában az átalakuláshoz (t.i. Beolvadáshoz) fűződő joghatások beálltának időpontjaként 2013. december 31-ét határozta meg.

Közzététel dátuma: 2013.10.14

I. Közlemény a Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. egyesülésének elhatározásáról

A Közlemény közzétételéről az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezőket a Közlemény honlapunkon történő megjelenésével egyidejűleg a Közlemény megküldésével tájékoztattuk.
A tájékoztatás időpontja: 2013. október 4. napja.

A CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt. (székhely: 1045 Budapest, Tó u. 1-5., cégjegyzékszám: 01-10-040080) ("Átvevő Társaság"), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ("Gt.") 75.§ (2) és (3) bekezdése, illetve a 79. § (5) bekezdése alapján ezúton közzéteszi, hogy az Átvevő Társaság Rendkívüli Közgyűlése 2013. október 3-án kelt 1 / 2013. (X.3.) számú Közgyűlési Határozatában elhatározta a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Beolvadó Társaság") (Átvevő Társaság és Beolvadó Társaság együttesen "Egyesülő Társaságok") és az Átvevő Társaság egyesülését, oly módon hogy a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - amely az Átvevő Társaság kizárólagos tulajdonában áll - beolvad a CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt.-be (t.i. beolvadás a Gt. 81.§ (1) bekezdése szerint) ("Beolvadás") azzal, hogy a jogutód gazdasági társaság korábbi társasági formája változatlan marad (t.i. zártkörű részvénytársaság). A Beolvadó Társaság a Gt. 81. § (1) bekezdése alapján megszűnik és vagyona teljes egészében az Átvevő Társaságra, mint jogutódra száll át.

Az Egyesülő Társaságok a Gt. 79.§ (5) bekezdése alapján az Átvevő Társaságot jelölik ki maguk közül a Beolvadásról szóló közlemény közzétételére. A Beolvadásról szóló közleményt az Átvevő Társaság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 21/A.§ alapján, az Átvevő Társaság honlapján teszi közzé.

 • Az átalakuló gazdasági társaság (t.i. Átvevő Társaság) cégjegyzéki adatai
  Cégnév: CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt.
  Székhely: 1045 Budapest, Tó u. 1-5.
  Cégjegyzékszám: 01-10-040080 
 • Az átalakuló gazdasági társaság (t.i. Beolvadó Társaság) cégjegyzéki adatai
  Cégnév: SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
  Cégjegyzékszám: 01-10-043308   
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) cégjegyzéki adatai
  Társasági formája: Zártkörűen működő részvénytársaság
  Cégneve: SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhelye: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
  Cégjegyzékszáma: 01-10-040080 
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) Alapszabálya módosításának napja
  2013. október 3.  
 • Az átalakuló társaság (t.i. Átvevő Társaság) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai:
  saját tőke: 120.117.000.000 Ft, azaz egyszázhúszmilliárd egyszáztizenhét millió forint
  jegyzett tőke: 4.000.000.000 Ft, azaz négymilliárd forint
  mérlegfőösszeg: 172.887.000.000 Ft, azaz egyszázhetvenkettő milliárd nyolcszáznyolcvanhét millió forint  
 • Az átalakuló társaság (t.i. Beolvadó Társaság) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai:
  saját tőke: 44.433.000.000 Ft, azaz negyvennégy milliárd négyszázharminchárom millió forint
  jegyzett tőke: 20.400.000.000 Ft, azaz húszmilliárd négyszáz millió forint
  mérlegfőösszeg: 173.238.000.000 Ft, azaz egyszázhetvenhárom millárd kettőszázharmincnyolc millió forint  
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai
  saját tőke: 144.141.000.000 Ft, azaz egyszásznegyvennégy milliárd egyszáznegyvenegy millió forint
  jegyzett tőke: 4.000.000.000 Ft, azaz négymilliárd forint
  mérlegfőösszeg: 289.006.000.000 Ft, azaz kettőszáznyocvankilenc millárd hatmillió forint  
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) főtevékenysége
  Gyógyszerkészítmény gyártása (az Európai Parlament és a Tanácsa 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosítása szerint: 2120 '08 Gyógyszerkészítmény gyártása)  
 • A létrejövő gazdasági társaság (t.i. jogutód társaság) vezető tisztségviselőinek neve és lakóhelye
  Philippe Luscan (lakóhely: Franciaország, 75016 Párizs, Marcel Proust avenue 17.)- Igazgatóság elnöke
  Claude Perol (lakóhely: Franciaország, 75004 Párizs, de Birague rue 14.)- Igazgatóság tagja
  Christophe Gourlet (lakóhely: Franciaország, 74220 La Clusaz, de Plattuy Route 842.)- Igazgatóság tagja
  Pierre Faury (lakóhely: Franciaország, 75017 Párizs, de Monbel rue 4.)- vezérigazgató 
 • A hitelezőknek szóló felhívás
  A Gt. 76.§ (3) bekezdése alapján jelen közleményben nem kell szerepeltetni a hitelezői felhívást (Gt. 76.§ (2)), tekintettel arra, hogy korlátolt felelősségi formájú társaságból (t.i. az Egyesülő Társaságok) szintén korlátolt felelősségi formájú társaságba (t.i. a jogutód gazdasági társaság) történik az átalakulás és a jogelőd gazdasági társaságnak köztartozása nincs, továbbá a jogutód gazdasági társaság saját tőkéjének összege magasabb, mint a jogelőd gazdasági társaságé volt.
 • Az egyesülés módja
  Beolvadás
 • A Beolvadás tervezett időpontja
  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.§ (2) bekezdése alapján a Beolvadó Társaság Rendkívüli Közgyűlése 2013. október 3-án kelt 8 / 2013. (X.3.) számú Közgyűlési Határozatában az átalakuláshoz (t.i. Beolvadáshoz) fűződő joghatások beálltának időpontjaként 2013. december 31-ét határozta meg.

Közzététel dátuma: 2013.10.04

Kijavító közlemény a részvényeseknek a Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. egyesüléséről

A 2013. augusztus 29-én közzétett, a részvényeseknek a Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. egyesülésről szóló közlemény keretében csatolt dokumentumok közül, az Egyesülési szerződés tervezetét képező „Átalakulással létrejövő társaság egyesülés utáni vagyonmérleg-tervezete” 2. oldalának 2. és 3. oszlopában téves cégnevek szerepelnek. Ezúton mellékelten csatoljuk a javított vagyonmérleg-tervezetet.

Átalakulással létrejövő társaság egyesülés utáni javított vagyonmérleg-tervezetének megnyitásához kattintson ide...

Közzététel dátuma: 2013.09.02

KÖZLEMÉNY a részvényeseknek a Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. egyesüléséről

A CHINOIN Zrt. és a SANOFI-AVENTIS Zrt. Igazgatósága 2013. július 8. napján elhatározta a társaságok átalakulási folyamatainak megindítását oly módon, hogy a CHINOIN Zrt. kizárólagos tulajdonában álló SANOFI-AVENTIS Zrt. beolvad a CHINOIN Zrt.- be. Az egyesüléssel érintett társaságok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 280. § (1) és (5) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek eleget téve a következő dokumentumokat teszik közzé:

Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040080
Adószám: 10003035-4-44

Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043308
Adószám: 12191525-4-44

Dokumentumok:

Dokumentumok:

A részvényesek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 280. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a társaságok székhelyén, az egyesülésről döntő rendkívüli közgyűlés időpontjáig, munkanapokon 9-12 óráig megtekinthetik és megismerhetik az egyesülő társaságok utolsó háromévi, a számviteli törvény szerinti beszámolóinak tartalmát is.

Közzététel dátuma: 2013.08.29